Spela film

Det som
driver Tamro.

Vill du bli en del av oss?

800 medarbetare – och vi vill bli fler! Våra olikheter inom Tamro gör oss till ett starkare lag. Genom våra många olika erfarenheter, kompetenser och bakgrunder är vi alla med och bidrar till ett livsviktigt uppdrag.

Utan hungriga, nyfikna och drivna medarbetare är Tamro ingenting. Varje år rekryterar vi massor av personal till allt från administration och kundservice till plock och ompackning för att se till att vi lyckas med vårt uppdrag. Att leverera läkemedel dit och när de behövs som allra mest. Det är vad vi kallas för ett livsviktigt uppdrag. Vill du vara med? Om du känner igen dig i filmen så får du gärna höra av dig till oss. Vi behöver alltid bli fler, fler ögon, perspektiv och lösningar på hur vi kan bidra till ett friskare Sverige.

Utforska värdegrunden som formar vårt Tamro i denna film.

Sök jobb hos oss